ผู้ใช้งานข้อมูลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลเว็บคุณโดยที่ Web Server หรือ Host อยู่ที่คุณ ภายใต้ชื่อ Domain
หรือ SubDomain ของคุณเอง
  • www.yourdomain.com
  • www.yourdomain.co.th
  • abc.yourdomain.com
  • abc.yourdomain.co.th
   
ได้ทุกนามสุกล ได้แก่ .com .net .org .biz .info .name .de .eu .nl .mobi .be .es .us .asia
.uk .ca .dk .fr .it .at .cn .cc .tv .ch .co.th .in.th .or.th .ac.th .go.th .mi.th .net.th
 
     
ภายใต้ชื่อ Domain หรือ SubDomain ของท่านเอง  
  www.yourdomain.com 749 บาท/ปี
  abc.yourdomain.com