ผู้ใช้งานข้อมูลทั้วไปสามารถเข้าดูข้อมูลเว็บคุณโดยที่ Web Server หรือ Host อยู่ที่คุณภายใต้ SubDomain
 
     
SubDomain ͧ ThaiDDNS  
  Subdomain.ThaiDDNS.com Free !!!